Jawatan Kosong di Yayasan Pelajaran Johor YPJ 2017

Jawatan Kosong di Yayasan Pelajaran Johor YPJ 2017
Tawaran adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon bagi mengisi jawatan kosong di Yayasan Pelajaran Johor YPJ sebagaimana berikut:

JAWATAN KOSONG YPJ


1. PEMBANTU TADBIR P/O N19

PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang YPJ 007 yang boleh diperolehi secara percuma di laman rasmi YPJ. Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di kiri sebelah atas sampul berkenaan semasa mengembalikan borang permohonan. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport dan salinan diakui sah dokumen-dokumen berikut:

a)Kad Pengenalan
b)Sijil Kelahiran
c)Sijil-Sijil Persekolahan (SRP/PMR/PT3/SPM/STA/STPM/STAM)
d)Sijil Berhenti Sekolah Yang Terakhir
e)Diploma / Ijazah berserta transkrip penuh (jika berkaitan)

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat berikut :

PENGURUS BESAR
YAYASAN PELAJARAN JOHOR
NO 15, BANGUNAN YPJ
JALAN NURI , KG. DATO’ ONN JAAFAR
KARUNG BERKUNCI 711
80990 JOHOR BAHRU

Setiap permohonan jawatan hendaklah menggunakan satu borang sahaja bagi setiap jawatanyang di pohon. Sekiranya permohonan jawatan lebih dari satu hendaklah menggunakan borang yang berasingan. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.

TARIKH TUTUP: 28 MEI 2017
SHARE THIS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...