Jawatan Kosong di Majlis Daerah Selama 2017Jawatan Kosong di Majlis Daerah Selama 2017
Tawaran adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon bagi mengisi jawatan kosong di Majlis Daerah Selama sebagaimana berikut:

1. PEMBANTU AWAM H11 - RM 1,218.00 - RM 2,939.00

PERMOHONAN
Sila penuhkan butir-butir yang dikehendaki di dalam borang ini dengan tepat dan betul. Mana- mana maklumat atau senarai yang TIDAK LENGKAP, borang permohonan TIDAK AKAN DITERIMA untuk diproses.

Setiap borang permohonan dikenakan sebanyak RM 2.00 bagi setiap jawatan yang dipohon. Sekiranya borang dipindah turun dari laman web Majlis Daerah Selama, bayaran borang sebanyak RM 2.00 hendaklah dimasukkan ke akaun MAYBANK: 0-08216-50010-0.  Kiriman wang tunai tidak dibenarkan.  Bukti bayaran hendaklah dilampirkan bersama borang permohonan.
Borang yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada :

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH SELAMA 34100 SELAMA
PERAK DARUL RIDZUAN
(u.p.: Jabatan Khidmat Pengurusan)

Jika didapati / diketahui terdapat butir-butir PALSU dikemukan di dalam borang, maka permohonan tuan / puan akan DIBATALKAN SERTA-MERTA. Sila catatkan nama jawatan yang dipohon di penjuru kiri atas sampul surat.

TARIKH TUTUP : 31 MAC 2017
SHARE THIS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...