Jawatan Kosong di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN 2017Jawatan Kosong di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN 2017
Tawaran mempelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon bagi mengisi jawatan kosong di Jabatan Perpaduan Negara dan IntegrasiNasional JPNIN sebagaimana berikut:

1. PENOLONG GURU TABIKA N11 - RM 1,216.00 - RM 2,983.00
2. GURU TABIKA PERPADUAN GRED S29 - RM1,493.00 – RM5,672.00 


PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan yang boleh diperolehi melalui portal rasmi JPNIN. Borang Permohonan berserta gambar terkini (berukuran passport) yang tidak dikembalikan dan salinan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil Peperiksaan PMR, Sijil Berhenti Sekolah, salinan Lesen Memandu sebagai dokumen tambahan. Dokumen tersebut hendaklah disahkan dan dihantar ke alamat seperti berikut :

PENGARAH,

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
TINGKAT 10, WISMA KWSG
JALAN KAMPUNG ATTAP
50460 KUALA LUMPUR

Pengesahan dokumen perlu dilaksanakan oleh pegawai kerajaan dari Kumpulan Pengurusan Dan Profersional, ADUN, Imam, Mahkamah Seksyen/Pesuruh Jaya Sumpah, Penghulu atau JKKK yang diiktirafkan.


Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan dan memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.  Calon-calon yang tidak dihubungi selepas tempoh tiga (3) bulan daripada tarikh tutup permohonan  hendaklah dianggap tidak berjaya.TARIKH TUTUP 10 MAC 2017
SHARE THIS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...